Սյորեն Կիերկեգորը մարդու գոյության փուլերի մասին

Դանիացի էկզիստենցիալիստ փիլիսոփա Սյորեն Կիերկեգորի ուսմունքում առանձնացվում է մարդու գոյության երեք փուլ

Կարդալ