Օվերտոնի պատուհանը

Օվերտոնի պատուհանը տեսություն կամ կոնցեպցիա է համաձայն որի նույնիսկ բարձր բարոյական նորմեր ունեցող հասարակության գիտակցության մեջ հնարավոր է ներարկել ցանկացած գաղափար։

continue reading