Իշխանությունը չունի ճշմարտության մենաշնորհ

Իշխանությունը որոշումներ կայացնելիս պետք է ձգտի դրանք քննարկել քաղաքացիական հասարակության և առհասարակ՝ հասարակության ակտիվ և գիտակ խմբերի հետ

continue reading