Ծերացող բնակչություն. Հայաստանը դեմոգրաֆիական փոսի մեջ է

ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը նվազել է շուրջ 15.2 հազար մարդով, իսկ 2017թ. հունվարի 1-ի համեմատ այն նվազել է 6.2 հազար մարդով

continue reading